Skip to content

ADVOKATSKA KANCELARIJA

 

 

 

Naše usluge

Bankarstvo i finansije

Oblast prava koja je veoma zastupljena u praksi, u kojoj neretko dolazi do sudskih sporova i koja privlači veliku medijsku pažnju.

Privredno pravo

Ukoliko planirate da osnujete kompaniju ili je već posedujete ali Vam je neophodna prava pomoć, Advokatska kancelarija Antić…

Zaštita potrošača

Potrošači su vrlo često, kao ekonomski slabija strana u odnosu na trgovce (koji nekada predstavljaju i brendove svetskih razmera)
Veliki broj oštećenih lica ne koristi svoje pravo da štetu naplati u punom iznosu i često neosnovano ostaju uskraćeni za ono što im pripada.

Naknada šteta

Veliki broj oštećenih lica ne koristi svoje pravo da štetu naplati u punom iznosu i često neosnovano ostaju uskraćeni za ono što im pripada.

Radno pravo

Iako se neretko čini da je radno pravo ne tako bitna i manje složena oblast prava, praksa pokazuje suprotno.

Pravo interneta, int. svojine i medijsko pravo

Kako je pravo interneta, intelektualne svojine i medijsko pravo jedna od oblasti koja je doživela

Pravo nepokretnosti i građevinarstvo

Kojom god delatnošću da se bavite u vezi sa nepokretnostima, kvalitetna pravna podrška Vam je neophodna.

Građansko pravo

Jedna od najosetljivijih oblasti u kojima postupamo jeste i građansko pravo koje je posebno kompleksno.

Krivično i prekršajno pravo

Nastupamo kao branioci okrivljenih i punomoćnici oštećenih, počev od najlakših prekršajnih postupaka u saobraćaju pa sve do najtežih krivičnih dela protiv života i tela.

Pitanja i odgovori (FAQs)

  • Račun ili faktura domaćeg ili stranog lica sa otpremicom ili drugim pismenim dokazom o tome da je izvršni dužnik obavešten o njegovoj obavezi, predstavlja verodostojnu isprvu na osnovu koje se odmah pokreće izvršni postupak i izbegava dugotrajan parnični postupak. Obaveštenje dužnika o obavezi se najčešće obavlja opomenom pred utuženje.

Vaše pitanje nije navedeno?