Skip to content

Naknada šteta

Veliki broj oštećenih lica ne koristi svoje pravo da štetu naplati u punom iznosu i često neosnovano ostaju uskraćeni za ono što im pripada.

Posedujemo mnogo iskustva iz oblasti naknadne štete. Bez obzira da li se radi o naknadi materijalne i nematerijalne štete od lica koje je štetu prouzrokovalo ili od strane osiguravajućih društava koja su preuzela rizik.

Najčešće u praski srećemo naknadu materijalne i nematerijalne štete kod autoodgovornosti (u slučaju saobraćajne nezgode). Sa druge strane, ogroman je broj rizika pokrivenih osiguranjem koje se može naplatiti.