ELEKTRONSKA FAKTURA I NAPLATA POTRAŽIVANJA

Naplata potraživanja na osnovu dospele fakture u nekoliko klikova-Sve što treba da znate o elektronskoj fakturi.