Skip to content

ADVOKATSKA KANCELARIJA

ISTORIJAT

Advokat Branko Antić je rođen u Brusu, Republici Srbiji. Kao dete profesionalno se takmičio u snowboardu, a kao izvrstan sportista bio je zapažen i u fudbalu. Nakon toga, sa 12 godina, ulazi u svet Motocross-a, a ovim sportom se indirektno bavi i danas. U svojoj bogatoj karijeri bio je devet puta šampion Srbije, osvojio dva puta treće mesto u Istočnoj Evropi, a učestvovao je i za reprezentaciju Srbije širom Evrope.

Nakon velikog broja nagrada i odlikovanja, dugogodišnju motocross karijeru je okončao 2018. godine. Od tada, osnivač je prve motocross škole u Srbiji i svoje znanje nesebično prenosi na mlade vozače. Više o tome možete pogledati na instagram profilu @motocross_school_branko35.

Pravni fakultet u Beogradu, kao stipendirani student, završio je među prvima u generaciji sa visokom prosečnom ocenom, a već početkom svojih studentskih dana iskazao je jaku želju da se usavršava u pravnim naukama. Bio je član studentskog parlamenta i učestvovao u mnogo radionica iz raznih oblasti prava.

Pripravnički staž obavio je u jednoj od najpoznatijih advokatskih kancelarija u Beogradu, gde je stekao mnoštvo iskustva kako iz oblasti prava, tako i o organizaciji biznisa, odnosa sa klijentima, visokog standarda pružanja advokatskih usluga i organizaciji većeg obima posla.

advokat antic

Nakon polaganja Pravosudnog i Advokatskog ispita, nastavio je sa radom u renomiranim kancelarijama na poziciji advokata. Krajem 2020. godine, odlučio je da zakorači dalje i osnovao je svoju advokatsku kancelariju.

Advokatska kancelarija Antić

Advokatska kancelarija Antić osnovana je 2020. godine kao izraz želje o uvođenju inovativnosti i efikasnosti u pružanju advokatskih usluga. Velika životna svestranost i iskustvo u izučavanju pravnih nauka, kako kroz teoriju tako i kroz praksu, garantuje iznalaženje rešenja i za najzahtevnije izazove.

Svojim klijentima pružamo sveobuhvatne usluge zasnovane na dugogodišnjem iskustvu i vrhunskom obrazovanju.

Kancelarija se posebno ističe po brzini isporučivanja obavljenih predmeta, koji se, u zavisnosti od stepena složenosti, mogu meriti i u satima. Stručnost i pažnja koja se posvećuje detaljima, izdvaja nas u sferi pružanja pravnih i advokatskih usluga.

advokat antic

Pristup klijentima

Pristup svakom klijentu pojedinačno, zasnovan na reciprocitetu i najvišim standardima profesionalne etike, dugoročno gradi odnos obostranog poverenja.

Poznavanjem regionalnih i međunarodnih odnosa pratimo nagli razvoj tehnologije i biznisa, a samim tim i ubrzani način života. S tim u vezi, naši klijenti su se uverili u efikasnost izvršenja svakog zahteva kao i pronalazak optimalnog rešenja i za najsloženije pravne situacije.

Advokatska kancelarija Antić je potpisnica ugovora o saradnji sa još pet advokatskih kancelarija sa kojima usko sarađuje, razmenjuje iskustva i međusobno se savetuje. U okviru ove organizacije, na raspolaganju je više od deset advokata koji su spremni da pruže najkvalitetnije usluge u svakom trenutku.

Posebno ističemo

Najzastupljenije oblasti prava u našoj kancelariji su:

  • Privredno pravo;
  • Naplata svih vrsta potraživanja;
  • Osiguranje;
  • Medijsko pravo, pravo interneta i intelektualne svojine;

Bez obzira što pružamo sve pravne usluge (full legal service) i što svakom predmetu pristupamo podjednako, najviše zastupljeni predmeti su iz poborjanih oblasti, a klijenti su pretežno pravna lica.

Privredno pravo u celini i naplata potraživanja su veoma zahtevne oblasti koje se usavršavaju i menjaju na dnevnom nivou, pa se trudimo da uvek budemo u korak sa vremenom i našim klijentima pružimo najpovoljnije rešenje.

Veliki broj predmeta iz oblasti osiguranja rezultirali su odličnom razumevanju ove oblasti, ali i veoma dobro poznavanje sudske prakse, što značajno doprinosi lakšem i bržem rešavanju sporova i naplati štete.

Medijsko pravo, pravo interneta i intelektualne svojine je veoma izazovna i brzorastuća oblast koja nam predstavlja pravi izazov. Zastupanje javnih ličnosti, ali i zaštite prava na internetu i zaštita intelektualne svojine su oblasti za koje je Advokatska kancelarija Antić posebno zainteresovana i u kojim se ističe.

Sporovi su veoma široka oblast i mogu proizaći iz gotovo svih životnih situacija. U ovoj oblasti je neophodno detaljno proučiti svaki slučaj i fleksibilno pristupiti rešavanju spora u skladu sa zahtevima klijenata.

We especially emphasize

The most represented areas of law in our office are:

  • Commercial law,
  •   Collection of all types of receivables,
  • Insurance,
  • Media law, internet law and intellectual property law,
  • Disputes.

Regardless of the fact that we provide all legal services (full legal service) and that we approach each case equally, the most represented cases are from the disputed areas, and the clients are mostly legal entities.

Business law as a whole and debt collection are very demanding areas that are being improved and changed on a daily basis, so we try to always be in step with the times and provide our clients with the most favorable solution.

A large number of cases in the field of insurance have resulted in an excellent understanding of this area, but also a very good knowledge of court practice, which significantly contributes to easier and faster resolution of disputes and collection of damages.

Media law, internet law and intellectual property law is a very challenging and fast-growing area that presents us with a real challenge. Representation of public figures, but also the protection of rights on the Internet and the protection of intellectual property are areas in which the Antić Law Office is particularly interested and in which it stands out.

Disputes are a very wide area and can arise from almost all life situations. In this area, it is necessary to study each case in detail and approach the dispute flexibly in accordance with the client’s requirements.