Skip to content

ADVOKATSKA KANCELARIJA

Pravo interneta, intelektualne svojine i medijsko pravo

Kako je pravo interneta, intelektualne svojine i medijsko pravo jedna od oblasti prava koja je doživela veliku ekspanziju u proteklom periodu, ogromna je zainteresovanost na ovu temu. Veliki broj povreda privatnosti i objavljivanja netačnih informacija u medijima kao i na internet portalima prouzrokuje osnov za sudske i vansudske sporove.

Takođe, potrebno je informisati se u vezi pravnog askpekta zaštite autorskog prava i ostale intelektualne svojine. Svaka fotografija koju ste sami sačinili i postavili na neku društvenu mrežu predstavlja Vaše autorsko delo i možete je štititi.

Pored pomenutog, pružamo i pravne usluge IT kompanijama koje, zbog velikog rasta svetske računarske mreže, imaju potrebu da regulišu razne oblasti svog poslovanja.

 Neke od usluga koje najčešće pružamo su:

  • Usaglašavanje poslovanja sa propisima koji regulišu zaštitu podataka o ličnosti
  • Izrada ugovora
  • Uređivanje politike privatnosti i uslova korišćenja veb-sajtova
  • Zaštita intelektualne svojine na internetu i zastupanje u postupcima radi zaštite ostvarivanja prava pred nadležnim sudovima
  • Registrocija žigova, patenata, deponovanje autorskih dela
  • Poresko savetovanje u vezi sa onlajn prodajom roba i pružanjem usluga
  • Savetovanje u vezi kripto valuta