Skip to content

ADVOKATSKA KANCELARIJA

Zaštita potrošača

Potrošači su vrlo često, kao ekonomski slabija strana u odnosu na trgovce (koji nekada predstavljaju i brendove svetskih razmera) lišeni nekih od osnovnih prava. Zakon o zaštiti potrošača sadrži mnoštvo odredaba čija je svrha zaštita potrošača, ali u praski se njihova primena uglavnom izbegava.

Najnoviji trendovi idu ka tome da se potrošači dodatno štite, tako da je pravna pomoć potrebna podjednako kako trgovcima, tako i potrošačima.

Advokatska kancelarija Antić je pravo mesto za zaštitu od nezakonitog postupanja i daljeg informisanja.