Skip to content

ADVOKATSKA KANCELARIJA

Krivično i prekršajno pravo

Nastupamo kao branioci okrivljenih i punomoćnici oštećenih, počev od najlakših prekršajnih postupaka u saobraćaju pa sve do najtežih krivičnih dela protiv života i tela.

Kao branioci po službenoj dužnosti, naš tim advokata poseduje neophodne dodatne kvalifikacije za zastupanje maloletnih lica u krivičnom postupku.

Stručne usluge u ovoj oblasti podrazumevaju:

  • Pravno savetovanje i predlog taktike odbrane,
  • Pisane odbrane,
  • Zastupanje pred organima unutrašnjih poslova,
  • Zastupanje pred javim tužilaštvom,
  • Zastupanje pred sudom,
  • Imovinskopravni zahtevi,
  • Pregovaranje kod sporazuma o priznanju i dr.