Skip to content

ADVOKATSKA KANCELARIJA

Radno pravo

Iako se neretko čini da je radno pravo ne tako bitna i manje složena oblast prava, praksa pokazuje suprotno. Zakon propisuje dosta normi kojima se štite prava radnika kao slabije ugovorne strane, tako da poslodavci moraju biti veoma oprezni u svom postupanju. Sa druge strane, radnici često ne koriste sve zakonske mogućnosti i pristaju na nezakonito postupanje poslodavca.

Promenom načina rada i češćim pristupom online režimu poslovanja na globalnom nivou, postavljaju se novi izazovi pred kompanije u pogledu regulisanja radnog prava. Zastupajući kompanije iz različitih sfera biznisa, ali i izučavajući ovu oblast kroz praćenje svetskih trendova, možemo Vam otkloniti svaku nedoumicu i  ponuditi stručna rešenja.

Neke od najčešćih usluga iz ove oblasti koje pružamo našim klijentima su:

  • Izrada ugovora o radu,
  • Izrada opštih pravnih akata (pravilnika o radu, kolektivnih ugovora…),
  • Izrada odluka društva u vezi sa radnim pravom,
  • Usaglašavanje internih dokumenata sa aktuelnim propisima,
  • Zastupanje u pregovorima i izrada menadžerskih ugovora,
  • Radni sporovi.