Skip to content

ADVOKATSKA KANCELARIJA

Bankarstvo i finansije

Oblast prava koja je veoma zastupljena u praksi, u kojoj neretko dolazi do sudskih sporova i koja privlači veliku medijsku pažnju. Samim tim, ovoj oblasti prava potrebno je pristupati sa velikim stepenom pažnje. Dugogodišnje iskustvo naših advokata u zastupanju poslovnih banaka doprineće da lako donesete odluku i realizujete vaše planove.

Neke od usluga koje ova oblast obuhvata su:

  • Naplata svih vrsta potraživanja,
  • Savetovanje u vezi otkupa potraživanja,
  • Usaglašavanje sa aktuelnim propisima,
  • Podrške prilikom kreditiranja i/ili refinansiranja,
  • Sporovi za utvrđivanje ništavosti odredaba ugovora,
  • Stečaj i likvidacija

I druge.