KRIVIČNO DELO NASILJE U PORODICI

U poslednje vreme veliki je broj slučajeva krivičnog dela nasilja u porodici koje imamo u radu. Nasilje u porodici je vrste društvenog fenomena koji pogadja najosetljivije kategorije društva. Nužno je, s tim u vezi, postaviti pitanje koja su naša zakonom odredjena prava i mogućnosti u slučaju da se nadjemo u ulozi žrtve ovog krivičnog dela, […]