UKNJIŽBA NEPOKRETNOSTI

U skladu sa promenama Zakona, uknjižba u katastar nepokretnosti vrši se isključivo preko profesionalnih korisnika eŠaltera-advokata i geodetskih organizacija. O novom načinu i uslovima uknjižbe pročitajte u ovom članku.