DA LI CHAT GPT MOŽE BITI NOSILAC AUTORSKOG PRAVA?

Kako će veštačka inteligencija uticati na intelektualnu svojinu u budućnosti? Da li je potrebno da budemo zabrinuti?