ODGOVORNOST TRGOVCA – ZAŠTITA POTROŠAČA – KOJA SU VAŠA PRAVA?

Da li trgovci poštuju Vaša prava? Koliko puta Vam se desilo da ne žele da Vam zamene robu sa nedostatkom?