OSNIVANJE PREDUZETNIKA (STR, SZTR, SUR…) KOD APR-A

Preduzetnik je poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa zakonom o registraciji.Registracije (osnivanje) se vrši kod Agencije za privredne registre podnošenjem propisanog obrasca.Uz obrazac je neophodno priložiti očitanu ličnu kartu preduzetnika i dokaz o uplati takse. Taksa iznosi 1.500,00 dinara. Rešenje o […]