OBAVEZNI AKTI POSLODAVCA

Da li Vaša firma ima sve obavezne akte propisane zakonom? Zakon propisuje visoke novčane kazne u slučaju da neki od akata nedostaje, te se preporučuje angažovanje stručnog lica pri osnovanju firme i donošenju svih potrebnih akata.